Corine van der Bruggen van de Universiteit van Amsterdam geeft vier tips:

  • Stimuleer je kind om meer zelf te doen. Vraag in nieuwe en moeilijke situaties of het hulp wil of dat het dit probleem zelfstandig wil oplossen. Nieuwe situaties en ervaringen zijn belangrijk om te leren angst te overwinnen.
  • Heb vertrouwen in de vaardigheden van je kind en straal dat uit. Onderken je eigen (bange) gedachten over zijn kwetsbaarheid en de onveiligheid van de omgeving.
  • Door het vermijden van angstige situaties blijft de angst bestaan. Begeleid je kind in het stap voor stap tegemoet treden van angstige situaties. Hierdoor went het aan de angst en leert het hoe je deze overwint.
  • Bij het wennen aan een angstige situatie is het belangrijk dat je je kind na elke stap in de gewenste richting beloont, met een compliment of een cadeautje.