Ze hebben meer positieve werkervaringen en minder stress en angst over hun werk. Degenen die het meest profiteren van thuiswerken zijn mensen die openstaan voor nieuwe ervaringen en die na werktijd veel sociaal contact hebben.

Helaas gaat het voordeel niet op voor piekeraars. Op het werk leiden collega’s en andere zaken deze mensen af, maar thuis zijn er minder prikkels, waardoor piekergedachten makkelijker de kop opsteken.

The impact of telework on emotional experience, European Journal of Work and Organizational Psychology, oktober 2015