1. Hoe ambitieuzer uw plannen, des te groter de kans op een desillusie

Wees realistisch als u plannen maakt om te stoppen met werken. Kijk bijvoorbeeld naar de hoeveelheid tijd die u heeft. Plan geen wereldreis als u maar drie maanden de tijd heeft. Denk niet dat u een roman kunt schrijven als u nog nooit een letter op papier heeft gezet. Ga niet én een cursus Italiaans doen, én gehandicapte kinderen begeleiden, én uw huis verbouwen.

De kans bestaat dat u uitgeblust, in plaats van uitgerust terugkeert op uw werkplek.

    1. Stoppen met werken kan heel confronterend zijn

Als u gestrest bent en te hard werkt, kunt u ervan overtuigd raken dat niet werken heerlijk zal zijn. Toch kan dat behoorlijk tegenvallen. Op jezelf teruggeworpen zijn, levert ook stress op, zeker als u niet lekker in uw vel zit. Realiseer u dat werken, ook al bent u er niet (helemaal) tevreden over, toch voorziet in een aantal behoeften. Werken geeft bijvoorbeeld structuur, sociale contacten en het gevoel nuttig te zijn.

Als u stopt, zorg dan zelf voor structuur met een duidelijk plan en zorg dat u contacten instandhoudt of nieuwe contacten legt, zodat u niet in een isolement raakt.

    1. Doe alleen datgene wat echt belangrijk voor u is

Weet wat uw prioriteiten zijn. Ga eerst goed na wie u nu bent en wie u zou willen zijn. Formuleer een doel, want te veel vrijblijvendheid is onbevredigend. Wanneer bent u het gelukkigst? Wat zou u doen als u nog zes maanden te leven had? Wat mist u op dit moment?

Als u zich alleen op datgene concentreert wat het allerbelangrijkste voor u is, kan het alleen maar meevallen als er meer totstandkomt.

Deze tips verschenen eerder in het juninummer 2003 van Psychologie Magazine