Dr. Albert Benschop, websocioloog en het brein achter de ‘SocioSite’ (www.pscw.uva.nl/sociosite):

‘Of het internet zorgt voor een verrijking of een verarming van ons sociale leven wordt niet bepaald door het internet, maar door de manier waarop wij daar gebruik van maken. Het internet biedt kansen om nieuwe vrienden, nieuwe collega’s en nieuwe geestverwanten te ontmoeten. Virtuele relaties kunnen onze lokale sociale relaties aanvullen en verrijken. De rijkdom van onze sociale relaties zal in de toekomst echter niet alleen moeten worden afgemeten aan de conventionele maatstaven als het het aantal, de reikwijdte, de diversiteit en de intensiteit. We zullen er ook in moeten slagen om onze virtuele en lokale sociale relaties met elkaar in balans te brengen en die laatste niet te verwaarlozen voor onze virtuele relaties. Maar we hoeven ons ook niet mee te laten slepen door onheilsprofeten die nu al ‘virtuele abstinentie’ prediken, uit angst dat bij een aantal mensen de balans tussen beide verloren gaat.’

Maressa Hecht Orzack, klinisch psycholoog en coordinator van ‘Com pu ter Addiction Services’ in Amerika:

‘Voor de meeste mensen is het internet een rijke communicatiebron en de anonimiteit kan vrije expressie vergemakkelijken. Maar op het moment dat je

Log in om verder te lezen.