Laat je niets aanpraten, zeggen Oostenrijkse onderzoekers nu; als je betrouwbaar wilt overkomen, moet je het juist rustig houden. Op je plek blijven staan dus, je handen niet al te overdreven bewegen en weinig gebaren maken.

De onderzoekers kwamen tot deze inzichten nadat ze de bewegingen van twintig speechende politici hadden laten nadoen door computerfiguurtjes. Die animaties werden vervolgens beoordeeld door zestig proefpersonen.

‘Sprekers’ die veel bewogen en veel en grote handgebaren maakten, werden als dominant gezien. En dat was niet per se positief: een dominant gebrachte boodschap bleek weliswaar goed te blijven hangen, maar ook minder geloofwaardig te maken.

Maar kun je dan niet tegelijkertijd dominant en betrouwbaar overkomen? Volgens de onderzoekers was dat niet mogelijk; sprekers bleken óf sterk in het ene, óf in het andere.

Moving speeches: dominance, trustworthiness and competence in body motion, Personality and Individual Differences, 2016