Belgische onderzoekers stelden onlangs vast dat perfectionisme ook een rol speelt in het ontstaan van CVS, het chronische-vermoeidheidssyndroom. Maar, zeggen ze: dat geldt alleen voor ‘maladaptieve perfectionisten’, de meer starre soort, en niet voor adaptieve perfectionisten, die iets flexibeler zijn.

Hoe (on)gezond is je perfectionisme?
TEST
Doe de test »

Hoe (on)gezond is je perfectionisme?

Bent u perfectionistisch ingesteld? Een checklist om vast te stellen of u in de gevarenzone zit:

Adaptieve perfectionisten

  • verwachten vooral zélf veel van zichzelf;
  • kunnen zichzelf een fout vergeven;
  • kunnen genieten van een succeservaring;
  • zijn in staat hun eisen bij te stellen als de situatie daarom vraagt.

Maladaptieve perfectionisten

  • denken dat anderen ook veel van hen verwachten;
  • zijn erg bang fouten te maken;
  • zien altijd wel iets wat beter had gekund;
  • streven in iedere situatie perfectie na.
Unraveling the role of perfectionism in chronic fatigue syndrome, Psychiatry Research, april 2011