3 kenmerken van beginnende dementie

1. Een trager tempo

Franse onderzoekers stelden met behulp van PET-scans een verband vast tussen de loopsnelheid van ouderen en de hoeveelheid eiwitplaques in hun brein. Van deze plaques wordt al langer vermoed dat ze alzheimer veroorzaken en dus behoren tot de vroege symptomen van dementie.

Mijn moeder heeft alzheimer

Mijn moeder heeft alzheimer

Een mooie video en interview met de familie Korteweg

2. Een afnemend reukvermogen

Amerikaanse onderzoekers volgden ruim veertienhonderd niet-demente ouderen drie tot vijf jaar en lieten hen in die tijd geregeld geuren identificeren. Deelnemers van wie de scores achteruitgingen, kregen in deze periode vaker een alzheimer-diagnose.

3. Een ander gevoel voor humor

Britse onderzoekers ondervroegen de naasten van bijna vijftig dementiepatiënten. Ze constateerden dat veel patiënten al een ander gevoel voor humor kregen vóórdat de bekende tekenen van dementie de kop opstaken. Plezier in satire en absurdisme hadden plaatsgemaakt voor een meer kinderlijke lachlust. Bij mensen met frontotemporale dementie was de verandering het opvallendst. Zij waren namelijk gaan lachen om dingen die anderen niet grappig of zelfs pijnlijk vinden, zoals een partner die zich in de vingers snijdt of nieuws over natuurrampen. De symptomen van dementie kunnen dus ook variëren bij verschillende soorten dementie.

  • Relationship of regional ß-amyloid to gait speed, American Academy of Neurology, januari 2016
  • Association between olfactory dysfunction and amnestic mild cognitive impairment and Alzheimer (…), Jama Neurology, januari 2016
  • Altered sense of humor in dementia, Journal of Alzheimer’s Disease, september 2015