Wanneer je ontdekt dat je partner een liefdesaffaire heeft met een ander, dan heeft dat doorgaans ingrijpende gevolgen: je voelt je diep gekwetst en de vraag rijst of jullie met elkaar moeten doorgaan. Besluit je om ondanks de affaire bij elkaar te blijven, dan is het de vraag hoe je dat moet doen.

Hoe verwerk je een liefdesaffaire? Op die vraag proberen de Belgische psychotherapeuten Maureen Luyens en Alfons Vansteenwegen antwoord te geven in Ondanks de liefde. De auteurs onderscheiden zeven fasen in het verloop van affaires: het ontstaan, het vermoeden, de ontdekking, moeten kiezen, de impasse, het eind van de affaire en, tot slot, de verwerking ervan. Per fase worden de psychologische processen beschreven die zich binnen de relatie afspelen. Tijdens het ontstaan van een affaire kan de overspelige partner in spe bijvoorbeeld gaan rationaliseren ‘Je leeft maar één keer!’ De auteurs geven per fase ook adviezen. Zo adviseren ze in de fase ‘de ontdekking’ ten stelligste het nemen van een beslissing uit te stellen, omdat besluiten in dit stadium vaak te impulsief worden genomen. Soms geven ze ook ruiterlijk toe geen advies te kunnen geven, bijvoorbeeld of je een verliefdheid voor een ander nu wel of niet moet

opbiechten aan je partner.

De subtitel van het boek Hoe overleef je een liefdesaffaire? wordt waargemaakt in het op een na laatste hoofdstuk als het gaat over de fase van verwerking. De auteurs adviseren de tijd te nemen – neem ten minste twee jaar om een affaire te verwerken! – te luisteren, je emoties te ontladen, schuld te bekennen, en na te gaan wat je van de affaire kunt leren.

Ook al dekt de titel de lading niet helemaal, de inhoud is zeker interessant voor mensen die te maken hebben met overspel, als overspelige dan wel als partner. Voor de overspelige lezer zal de niet-veroordelende houding van de auteurs een verademing zijn: zowel voor- als nadelen van affaires worden belicht en gebruik van termen als ‘bedrog’ wordt vermeden. Desondanks waarschuwen de auteurs toch voor affaires, niet vanuit moralistische overwegingen, maar vanuit praktische. Veel mensen zeggen achteraf namelijk spijt te hebben van hun affaire; en hebben mensen de oude partner ingewisseld voor de nieuwe, dan blijkt de nieuwe relatie vaak weinig beter dan de oude, terwijl wel een hoop leed is berokkend.

De auteurs illustreren hun betoog met interessante gevalsbeschrijvingen. Leuk zijn de kaders met korte discussies tussen de schrijvers, in het echte leven al dertig jaar getrouwd en ouders van vier kinderen. Fons en Maureen discussiëren, als psychologen en echtgenoten, over thema’s als tijd met een ander doorbrengen en de vraag of mensen van nature monogaam zijn. Of Fons en Maureen binnen hun eigen huwelijk ook een affaire hebben verwerkt, wordt niet duidelijk. Daar kan de lezer slechts naar gissen.

Ondanks de liefde. Hoe overleef je een liefdesaffaire?

Maureen Luyens en Alfons Vansteenwegen

Tielt/Warnsveld: Lannoo

ISBN 90 209 5382 6

€ 16,95