Extraverten scoren doorgaans hoger op gevoelens van welzijn dan introverte mensen. De verklaring daarvoor luidt al langer dat dat komt doordat ze gevoeliger zijn voor positieve prikkels dan introverten, en minder gevoelig voor negatieve prikkels.

Een Amerikaans-Koreaans onderzoeksteam was benieuwd of dat verschil ook op fysiologisch niveau aantoonbaar was. En jawel. Of extraverten nou een pijnprikkel krijgen toegediend in de vorm van een strakgesnoerde bloeddrukband, of verdriet voorgeschoteld in de vorm van een filmfragment van iemand die hard huilt om een overleden vader: in beide gevallen reageert hun parasympathische zenuwstelsel sterker. Dat betekent dat er meer rustgevende signalen naar hun hart en ademhaling gaan. Hun lichaam vertoont daardoor minder emotionele respons op negatieve prikkels.
Het verschil was overigens vooral groot bij de verdrietige beelden. Kennelijk, zeggen de onderzoekers, kunnen extraverten zich dus met name goed afsluiten voor de stress die andermans ellende oproept.

Degree of extraversion and physiological responses to physical pain and sadness, Personality and Social Psychology, oktober 2014