Werknemers zijn tevredener over hun leidinggevende naarmate die meer narcistische trekjes vertoont. Dat blijkt uit onderzoek door de Finse psycholoog Hanna Peltokangas. Maar ze constateerde óók dat medewerkers tevredener zijn over leidinggevenden die geregeld van baan veranderen – en dat juist zulke jobhoppende bazen gemiddeld meer narcistische trekjes hebben. Misschien valt het effect dus wel te verklaren uit het feit dat narcisten meestal een goede eerste indruk maken.

Promotie aan de universiteit van Vaasa, juli 2016