‘Ik hoop zó op een nieuwe telefoon.’ Wie vreest dat het materialisme van zijn of haar tiener uit de hand loopt, doet er goed aan een dankbaarheidsdagboekje in de kerstsok te stoppen. Elf- tot zeventienjarigen die twee weken dagelijks in zo’n boekje schreven waar ze dankbaar voor waren, scoorden namelijk lager op materialisme. Lager dan ervoor, en lager dan tieners die twee weken over hun dagelijks leven schreven.

Ook werden ze er vrijgeviger van: tweederde van de dankbaarheids-kids gaf het tientje dat ze voor het onderzoek kregen aan een goed doel, tegen de helft van de anderen.

The impact of gratitude on adolescent materialism and generosity, The Journal of Positive Psychology, nog te verschijnen