Volgens de Canadese taalonderzoekster Joan Lee veroorzaakt sms’en taalverloedering. Ze stelde vast dat fervente sms’ers een kleinere woordenschat hebben. Dat kan deels komen doordat ze minder boeken en tijdschriften lezen, denkt Lee; mensen die weinig sms’en lezen meer, en wie veel leest, heeft een grotere woordenschat.

Brengen de nieuwe media onze taalvaardigheid om zeep? Nee, zegt Hans Bennis, hoogleraar taalvariatie aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Meertens Instituut. Volgens hem werken bezigheden als sms’en en twitteren juist taalverrijkend. Ze hebben ons ‘Korterlands’ opgeleverd: afkortingen en verhaspelingen als ‘LOL’, ‘strx’ en ‘xieje’. Creatieve uitvindingen waarvoor volgens Bennis juist kennis van de taal nodig is. ‘Op die manier sms’en leidt dus niet direct tot taalverval.’

En Lee’s onderzoek dan? Bennis: ‘Dat is slecht onderbouwd en trekt rare conclusies. De onderzoekster reduceert taalbeheersing tot het herkennen van weinig gebruikte woorden. Maar taalbeheersing is veel meer. Het gaat bijvoorbeeld ook om foutloos schrijven, in volzinnen praten, etcetera. Dat is niet zomaar even te onderzoeken.’

Onderzoek University of Calgary, maart 2012