Dat blijkt uit recent Amerikaans onderzoek. Een baas die constant – en daardoor voorspelbaar – onaardig is, veroorzaakt minder stress bij werknemers dan een onberekenbare manager.

Coachfinder

Vind een betrouwbare coach via Coachfinder

Coaching is een behulpzame stap bij zelfontwikkeling. Maar de juiste coach vinden blijkt nog niet zo eenvoudig. Coachfinder helpt jou in de zoektocht naar je ideale coach.

Coach zoeken

‘Je zou je moeten schamen’
In een laboratoriumonderzoek kregen 160 studenten een simpel taakje: het plakken van prijsstickers. Zij dachten feedback te krijgen van medestudenten op hun geleverde prestatie.
De proefpersonen werden na afloop in drie groepen verdeeld: een groep kreeg eerlijke feedback, een groep werd continu onredelijk toegesproken met zinnen als: ‘Je zou je moeten schamen’, of: ‘Het is echt niet leuk om met iemand te werken die zo ongemotiveerd is als jij.’ De laatste groep studenten kreeg afwisselend een rechtvaardige en een onrechtvaardige behandeling.
Uit hartslagmetingen bleek dat degenen die niet wisten wat ze konden verwachten veel gestrester waren dan de studenten die altijd slecht behandeld werden.

Emotionele uitputting
Deze bevindingen werden bevestigd in een veldonderzoek. Drie weken lang keken de onderzoekers naar werknemers en hun bazen in verschillende sectoren. Mensen met wispelturige bazen waren vatbaarder voor stress, meer ontevreden over hun baan en leden vaker onder emotionele uitputting dan degenen die continu slecht werden behandeld.

Voorspelbaarheid
De verklaring daarvoor is volgens de onderzoekers te vinden in het feit dat mensen veel waarde hechten aan consistentie en voorspelbaarheid. Dat is belangrijker dan de (negatieve) behandeling op zich.

Natuurlijk zijn werknemers het meest tevreden met een baas die hen consequent eerlijk behandelt. Een goede baas is voorspelbaar aardig. Maar heb je een vervelende manager, dan liever eentje die die sporadische glimlach achterwege houdt.