Mensen die misleiden, liegen en graag risico’s nemen – kortom: met veel psychopathische trekjes – zijn niet altijd de succesvolle managers die we bij zo’n omschrijving vaak voor ogen krijgen. Integendeel, stellen Zwitserse arbeidspsychologen na onderzoek onder achthonderd starters. Hoe hoger mensen scoren op psychopathie, hoe lager juist hun salaris en de kans op een leidinggevende positie.

Hoera! We bestaan 40 jaar

En dat vieren we met winacties en gratis downloads, 40 dagen lang. Feest je mee?

Ja, ik feest mee

Starters die hoog scoren op narcistische of manipulatieve trekken, bleken het wél goed te doen op de werkvloer. Manipulatieve types hadden het vaakst een leidinggevende positie, narcisten verdienden het best. Beide types waren ook veel meer tevreden met hun baan dan psychopathische werknemers.
Onderzoeker Daniel Spurk vermoedt dat dit verschil te maken heeft met het feit dat narcisten en manipulators worden gedreven door de hang naar bewondering – en psychopaten hebben die drive veel minder.

Do bad guys get ahead or fall behind? Social Psychological and Personality Science, maart 2016