Dat verontrustende cijfer distilleerde de Canadese epidemiologe Marie-José Dealberto uit 45 studies. Haar cijfers ondersteunen een aantal recente wetenschappelijke theorieën over de oorzaken van schizofrenie. Volgens die inzichten scoort Canada hoog op twee belangrijke risicofactoren voor schizofrenie.

Ten eerste ligt het land op een hoge breedtegraad en heeft het dus lange winters. Dat impliceert dat -vitamine-D-gebrek er veel voorkomt, en dat lijkt de kwetsbaarheid voor schizofrenie te vergroten.

Ten tweede is Canada een immigratieland. Migratie lijkt mensen eveneens kwetsbaarder te maken voor schizofrenie. Waarschijnlijk spelen de stress van het vreemdeling-zijn en discriminatie dan een rol.

Are the rates of schizophrenia unusually high in Canada?, Psychiatry Research, 2013