Baby’s die aandachtig naar uw mond turen terwijl u praat en die uw blik volgen, hebben later een grotere woordenschat. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers uit een experiment waarin ruim veertig 1-jarigen een video zagen van een vrouw die zich voorstelde en een van de voor haar liggend objecten beschreef. De blikrichting van de hummels werd geanalyseerd. Na zes maanden en een jaar werden de ouders ondervraagd over de woordenschat van hun kroost. Naar iemands mond kijken en diens blik volgen voorspelden een grotere actieve woordenschat met twaalf en achttien maanden. De beste woordenschat hadden de kleintjes die naar de mond keken én de blik volgden.

Attention to the mouth and gaze following in infancy predict language development, Journal of Child Language, november 2014