Waarom ben je zo stil? Introverte mensen krijgen deze vraag vaak. Zij luisteren meer dan dat ze praten, en laden op door alleen te zijn. Susan Cain, zelf introvert, schreef eerder ‘Stil’. Dat bood veel herkenning en werd een bestseller.

‘Hoe incompetent voelen we ons vandaag?’

‘Hoe incompetent voelen we ons vandaag?’

Lees verder

Omdat lezers aangaven dat ze dit alles graag in hun jeugd al hadden geweten, is er nu deze versie voor jongeren. Via hoofdstukken als ‘Stil in de kantine’ en ‘stille feestjes’ merken pubers dat ze niet de enige zijn, leren ze hun behoeften begrijpen en omgaan met sociale situaties.
Bijvoorbeeld door in gesprekken gebruik te maken van hun sterke kanten: luisteren en vragen stellen. En door aansluiting te zoeken bij een sportclub, toneelgroep of cursus. Daar dóe je dingen samen, en is gezelligheid een bijproduct.

Susan Cain, Stille kracht, Arbeiderspers, € 19,99