Tijdens babytaal-coaching leerden ouders over het belang van parenthese voor de taalontwikkeling. Ook speelde de coach eerder opgenomen audiofragmenten af waarop ouders het babytaaltje perfect spraken.

Kortom: wanneer ze échte woorden (dus geen onzinwoorden) gebruikten met langgerekte klinkers (ááá, óóó), een overdreven articulatie, en sterke veranderingen in toonhoogte. Ouders die babytaal-coaching kregen, gingen vaker op deze typische manier met hun kind praten in vergelijking tot ouders die geen coaching kregen, bleek uit het onderzoek.

Ook hadden ze meer over-en-weer-‘gesprekjes’ met hun kind. En daar plukten de kinderen de vruchten van: ze brabbelden meer en hadden met achttien maanden een grotere woordenschat.

Parent coaching increases conversational turns and advances infant language development, Proceedings of the National Academy of Sciences, volume 117, februari 2020