Kun je aan mensen zien dat ze een machtspositie hebben? Ja, zeggen onderzoekers. Machtige mensen…

… maken vaak oogcontact;
… zijn makkelijk te verstaan en klinken zelfverzekerd;
… maken veel gebaren;
… zitten en staan mooi rechtop.

Mensen met zo’n zelfverzekerde houding komen vaak op een leidinggevende positie terecht. Fijn voor hen, maar niet voor de groep, zeggen Amerikaanse en Engelse onderzoekers nu. Uit diverse experimentjes concluderen ze dat een leidinggevende die zich ‘machtig’ opstelt, de discussie tussen medewerkers en hun leidinggevende smoort. Ook leidt het ertoe dat medewerkers hun baas minder tegenspreken, zelfs als die duidelijk fout zit. Tot slot gaan medewerkers zich minder inzetten: hun baas is immers competenter en zal de klus wel zelf opknappen.
Moeten leidinggevenden hun zelfverzekerde houding dan maar laten varen? De onderzoekers vermoeden dat het al voldoende is als leidinggevenden wat meer laten zien wanneer ze onzeker zijn, en duidelijk aangeven wanneer ze de bijdrage van een medewerker nodig hebben.

The downside of looking like a leader, Journal of Experimental Psychology, mei 2015