1 Zorg dat je grip hebt op je eigen emoties

Als je zélf niet meteen boos wordt, zien de kinderen hoe je ook rustig kunt reageren bij onenigheid.

2 Geef prioriteit aan verbondenheid

Elk kind wil gehoord, begrepen en gewaardeerd worden. Vanuit dit veilige gevoel reageren kinderen minder snel boos. Bovendien zijn verbonden kinderen coöperatiever, blijer en emotioneel guller.

3 Niet straffen, maar coachen

Uit onderzoek blijkt dat broers en zussen die worden opgevoed met controle en straf, ook negatiever zijn tegenover elkaar. Ze hebben geleerd om dingen gedaan te krijgen door te dreigen en te dwingen. Ontspannen ouders leren hun kinderen hoe ze hun behoeften kunnen vervullen met respect voor anderen.

L. Markham, Ontspannen ouders, blije broers en zussen. Minder ruzie en meer verbinding tussen je kinderen, Hogrefe Uitgevers, € 25,-