EVOLUTIE Fluisterende genen

De vrees dat manipulatie van onze genen kan leiden tot een nieuwe menselijke soort, is ongegrond. Het neurale netwerk dat ons gedrag aanstuurt, bestaat uit biljoenen verbindingen tussen neuronen en onze dertigduizend genen zijn eenvoudigweg in de minderheid. Ongerustheid over actuele ontwikkelingen in de culturele evolutie, is echter wel op zijn plaats.

Het lijkt weinig realistisch: een wereld met uitsluitend vredelievende, verantwoordelijke mensen, die allemaal opgewekt in de weer zijn hun maatschappelijk steentje bij te dragen. Toch wordt van tijd tot tijd vanuit wetenschappelijke hoek geopperd dat een dergelijke wereld niet onhaalbaar is en dat aan de menselijke soort best te sleutelen valt. Hoe men zich dat sleutelen voorstelt, hangt af van wat men als de belangrijkste determinant van het menselijk gedrag ziet: de biologische aanleg (nature) of de omgeving (nurture).

Het grote breinboek

Bestel nu het grote breinboek in onze webshop!

Optimisme over het verbeteren van de menselijke soort, is vooral voorbehouden aan mensen die in dit aloude nature-nurture debat een extreme positie innemen. Zo was aan het begin van de vorige eeuw de eugenetische beweging (voorstanders van het verbeteren van het menselijk ras) ervan overtuigd dat menselijk gedrag vrijwel uitsluitend door erfelijke factoren wordt bepaald. Niet alleen kenmerken als intelligentie en karakter zouden erfelijk zijn, maar ook alcoholisme, criminaliteit, prostitutie, niksen en zelfs armoede. Wanneer je nu maar stimuleert dat uitsluitend díe mensen zich voortplantten die geestelijk, lichamelijk en maatschappelijk ‘gezond’ zijn, zou je vanzelf een tamelijk ideale mensheid krijgen.

Aan het andere uiterste van het nature-nurture debat bevond zich de Amerikaanse psycholoog en grondlegger van het behaviorisme J.B.

Log in om verder te lezen.

auteur

Ranne Hovius

» profiel van Ranne Hovius

Dit vind je misschien ook interessant

Artikel

Liegen als noodzakelijk goed

'De mens heeft een tong gekregen om mee te spreken en woorden om zijn gedachten mee te verbergen.' D...
Lees verder
Artikel

Liegen als noodzakelijk goed

'De mens heeft een tong gekregen om mee te spreken en woorden om zijn gedachten mee te verbergen.' D...
Lees verder
Kort

Dit zijn de positieve kanten van ouderschap op latere leefti...

Op latere leeftijd kinderen krijgen wordt vaak geassocieerd met gezondheidsrisico’s.
Lees verder
Kort

Dit zijn de positieve kanten van ouderschap op latere leefti...

Op latere leeftijd kinderen krijgen wordt vaak geassocieerd met gezondheidsrisico’s.
Lees verder
Advies

Hebben linkshandigen vaker synesthesie?

De vrees dat manipulatie van onze genen kan leiden tot een nieuwe menselijke soort, is ongegrond. He...
Lees verder
Verhaal

Waarom blowen zo slecht is voor het puberbrein

Kan geen kwaad, een jointje roken? Voor pubers wel, zo concludeert een Nederlandse onderzoeker. Zelf...
Lees verder
Artikel

Hersenleer voor (groot)ouders

Ja, kinderen zíjn egocentrisch, ongeremd en niet in staat zichzelf te kalmeren als ze boos zijn. Da...
Lees verder
Advies

Krijgen narcistische ouders narcistische kinderen?

De vrees dat manipulatie van onze genen kan leiden tot een nieuwe menselijke soort, is ongegrond. He...
Lees verder
Artikel

We zijn wat we aten

De vrees dat manipulatie van onze genen kan leiden tot een nieuwe menselijke soort, is ongegrond. He...
Lees verder
Artikel

Puzzelen op breinproblemen

Wat is er aan de hand met een patiënt die nog wel kan hoofdrekenen, maar geen adres kan onthouden? ...
Lees verder