EVOLUTIE Fluisterende genen

De vrees dat manipulatie van onze genen kan leiden tot een nieuwe menselijke soort, is ongegrond. Het neurale netwerk dat ons gedrag aanstuurt, bestaat uit biljoenen verbindingen tussen neuronen en onze dertigduizend genen zijn eenvoudigweg in de minderheid. Ongerustheid over actuele ontwikkelingen in de culturele evolutie, is echter wel op zijn plaats.

Het lijkt weinig realistisch: een wereld met uitsluitend vredelievende, verantwoordelijke mensen, die allemaal opgewekt in de weer zijn hun maatschappelijk steentje bij te dragen. Toch wordt van tijd tot tijd vanuit wetenschappelijke hoek geopperd dat een dergelijke wereld niet onhaalbaar is en dat aan de menselijke soort best te sleutelen valt. Hoe men zich dat sleutelen voorstelt, hangt af van wat men als de belangrijkste determinant van het menselijk gedrag ziet: de biologische aanleg (nature) of de omgeving (nurture).

Optimisme over het verbeteren van de menselijke soort, is vooral voorbehouden aan mensen die in dit aloude nature-nurture debat een extreme positie innemen. Zo was aan het begin van de vorige eeuw de eugenetische beweging (voorstanders van het verbeteren van het menselijk ras) ervan overtuigd dat menselijk gedrag vrijwel uitsluitend door erfelijke factoren wordt bepaald. Niet alleen kenmerken als intelligentie en karakter zouden erfelijk zijn, maar ook alcoholisme, criminaliteit, prostitutie, niksen en zelfs armoede. Wanneer je nu maar stimuleert dat uitsluitend díe mensen zich voortplantten die geestelijk, lichamelijk en maatschappelijk ‘gezond’ zijn, zou je vanzelf een tamelijk ideale mensheid krijgen.

Aan het andere uiterste van het nature-nurture debat bevond zich de Amerikaanse psycholoog en grondlegger van het behaviorisme J.B.

Log in om verder te lezen.
auteur

Ranne Hovius

» profiel van Ranne Hovius

Dit vind je misschien ook interessant

Artikel

Sleutelen aan het brein

Patiënten met een dwangstoornis kunnen binnenkort een nieuwe behandeling krijgen: een kastje in hun...

Lees verder
Branded content

6 onmisbare tips voor een gezond lang leven

Goed eten en genoeg bewegen, iedereen weet dat je daarmee gezond oud kan worden. Maar welke stappen ...

Lees verder
Kort

Zo help je een kind met vliegangst

Steeds vaker zoeken ouders hulp om kinderen van vliegangst af te helpen, zegt psycholoog Lucas van G...

Lees verder
Artikel

Beelden in het brein

Lees verder
Artikel

Hersenstichting bekroont artikel van Anne Pek

Lees verder
Interview

Verder leven met niet-aangeboren hersenletsel

Lees verder
Advies

Is autisme erfelijk?

Lees verder
Artikel

Wat heb ik van mijn ouders?

Lees verder
Artikel

Fris en scherp met valium

Lees verder