Een paar suggesties:

1) Maak mappen voor elke taak die u hebt, ook in uw mail­box, en stop alles na lezing direct in de juiste map.

2) Maak meteen ook een mapje voor elke collega met wie u veel samenwerkt. Komt er iets binnen wat u met hem/haar moet overleggen, dan stopt u dat direct in het betreffende mapje om er zeker van te zijn dat u het niet vergeet. Zo kunt u op gezette tijden alles in één keer afhandelen.

3) Achterstallig leeswerk verdeelt u na globaal inzien over twee bakjes: eentje voor papierwerk dat u echt móét lezen en eentje voor spul dat u graag wílt lezen. Van die eerste stapel neemt u steeds wat mee als u bijvoorbeeld een treinreis maakt. Van de laatste stapel gooit u alles wat er na een maand nog ligt, rücksichtslos weg.

Tijdig van kantoor, Denise Hulst, Spectrum, € 12,95