Ruzie met je partner – en wat je eraan kunt doen is een feest der herkenning, ook als je niet elke avond ruziënd doorbrengt. De auteurs – alle drie psycholoog – zetten een paar vaste ingrediënten van ruzie op een rijtje. De manier waarop we informatie uitwisselen is er één van, zoals bijvoorbeeld: ‘Het vuilnis moet buitengezet worden.’ Antwoord: ‘Dat kun je toch zelf ook doen!’ Als u dit herkent, bent u een typisch geval van ik-schiet-meteen. Naast deze wantrouwende cowboy kennen we de ketel, die alles slikt totdat hij op een goede dag explodeert, maar echt lastig wordt het pas als de één een zwijger is en de ander een prater.

Training

Nieuw! Houd me vast (voor jou en je partner)

  • Leer elkaar écht te zien en begrijpen
  • Ontdek hoe jullie pijnlijke momenten uit het verleden kunnen loslaten
  • Officiële Emotionally Focused Therapy (EFT) training van Sue Johnson
Bekijk de training
Nu maar
€ 175,-

Op het recept voor een geheide ruzie staat ook het stadium waarin beide partners zich beschadigd voelen, hetgeen de sfeer licht ontvlambaar maakt. Een ander ingrediënt is het idee fixe dat twee mensen in een relatie er dezelfde wereldbeelden, meningen en gevoelens op na zouden moeten houden. Dit kan tot gevolg hebben dat we voor elkaar gaan praten of denken. Maar de hoofdoorzaak van echtelijke twist is wel een machtsconflict. En de strijd om de macht ‘wordt meestal bedekt gestreden’, aldus de auteurs.

We krijgen bijvoorbeeld slaande ruzie over de vraag of we nu beter over de snelweg kunnen rijden, of binnendoor over provincie wegen. En vooral niet toegeven. Niet omdat het zo belangrijk is om die ene weg te kiezen, maar omdat het belangrijk is geen terrein te verliezen.

Na vijftien bladzijden begrijpt u precies waarom die venijnige sfeer iedere keer weer ontstaat. Gelukkig wordt het eerste hoofdstuk direct gevolgd door de vraag ‘Wat kun je tegen ruzie doen?’ En het antwoord luidt: zelfbeheersing, betere communicatie, ophouden met alleen maar pr ten. Het lijkt allemaal vrij voor de hand liggend, en dat is het eigenlijk ook, maar het is de toon waarop de drie auteurs erover schrijven die overtuigt. ‘Het is niet relevant welke partner begon met de ruzie, (want dat is altijd de ander), maar welke partner ermee stopt.’

De lichte ironie waarmee het boek is geschreven, maakt het gemakkelijker om je onhebbelijkheden toe te geven en motiveert de lezer om daar ook iets aan te doen. De auteurs zijn praktisch ingesteld en geven concrete tips om het ruziepatroon te doorbreken. Met checklistjes voor op de koelkast, die je er steeds aan herinneren hoe het w l moet.

Mocht er in uw relatie zwaarder geschut nodig zijn dan een paar praktische tips en adviezen, dan hebben de auteurs nog een paardenmiddel achter de hand: de time out-procedure. Die wordt vergeleken met een penicillinekuur: een intensieve aanpak van de problemen, die helemaal afgemaakt moet worden. De oplossing is gebaseerd op het nemen van een time-out bij ruzie en het opschrijven van de wrevel en ergernis volgens een vast protocol.

Training

Versterk je relatie

  • Leer kijken naar je relatiepatronen
  • Ontdek hoe je negatieve patronen kunt doorbreken
  • Ook in je eentje te volgen
Bekijk de training
Nu maar
€ 55,-

Als uw relatieproblemen dieper gaan dan gekibbel en gevit, kunt u misschien beter uw toevlucht nemen tot het boek Maken we er iets van? Auteur Gerbrand van Hout, psycholoog en psychotherapeut, geeft een aantal schema’s aan de hand waarvan beide partners hun problemen in kaart kunnen brengen. Voordat ze tot actie overgaan, kunnen de partners nagaan hoe de problemen zijn ontstaan en waarom ze blijven bestaan. Het kan zijn dat het voor sommige stellen na lezing van zo’n boek wel duidelijk is dat het toch nooit meer wat wordt. Van Hout heeft daarmee rekening gehouden en heeft een slothoofdstuk geschreven met de titel ‘Uit elkaar, en hoe verder?’ Hij geeft daarin de suggestie het boek nog eens door te nemen, maar dan niet met de instelling om er nog wat van te maken als partners, maar als ex-partners. Op zich is dat niet zo’n slecht idee, want hij dwingt hen daarmee na te denken over wat ze na de relatie van elkaar en zichzelf verwachten, hoe ze op een gezonde manier tot afspraken over de kinderen of het verdelen van de spullen kunnen komen en hoe ze dit hoofdstuk uit hun leven op een prettige manier kunnen afsluiten.

Misschien geen ideaal leesvoer voor een dagje op het strand, maar als u van plan was om uw relatie nieuw leven in te blazen, dan is elk moment een goed moment om daarmee te beginnen.

n Ruzie met je partner – en wat je eraan kunt doen

n Jean-Pierre van de Ven, Bart Schrieken en Alfred Lange

n Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds n fl. 29,90

n Maken we er iets van? Samen je relatieproblemen in kaart brengen en oplossen n Gerbrand van Hout

n Lisse: Swets & Zeitlinger Publishers n fl. 35,00[/wpgpremiumcontent]