Mensen die te veel drinken voelen zich niet aangesproken omdat ze zich niet herkennen in het stereotiepe beeld van de alcoholist. Daarom zoeken ze geen hulp.

Proefpersonen met (beginnende) alcoholproblematiek werden verdeeld in twee groepen. Degenen die teksten te lezen kregen over alcoholisme als een zwart-witprobleem – je bent alcoholist of je bent het niet – en waarin stigmatiserende woorden stonden over alcoholgebruik – gevaarlijk, onbetrouwbaar – waren minder geneigd hun overmatig drinkgedrag als probleem te zien. Dat gold niet voor degenen die een tekst lazen over alcohol als iets wat zowel milde als grote problemen kan veroorzaken en waarin niet-stigmatiserende woorden stonden. De onderzoekers adviseren daarom: als je gaat praten met dat familielid, vermijd dan woorden als ‘zwak’, ‘gevaarlijk’, ‘onverantwoordelijk’, en ‘alcoholisme’ en spreek liever over ‘een probleem met alcohol’.

The ‘alcoholic other’. Harmful drinkers resist problem recognition to manage identity threat, Addictive Behaviors, augustus 2021