In dat laatste geval kiezen mensen er bewust voor om taken uit te stellen, bijvoorbeeld omdat ze weten dat ze onder lichte tijdsdruk efficiënter werken.

‘Gewoon’ jezelf zijn

‘Gewoon’ jezelf zijn

Thuis gedragen we ons anders dan op het werk. En onder vrienden zijn we anders dan bij familie. Dat ...

Lees verder

Deze twee soorten uitstelgedrag blijken samen te hangen met verschillende karaktertrekken. Zo doen mensen met neurotische trekjes minder vaak aan de actieve vorm van uitstellen – waarschijnlijk omdat ze angstig worden van het idee dat hun werk nog niet af is – en vaker aan de passieve. Terwijl mensen die hoog scoren op extraversie juist vaker ‘actieve uitstellers’ zijn. Waarschijnlijk is dat omdat zij het prettig vinden om in hoog tempo verschillende taken af te werken.
En die laatste strategie blijkt goed te werken: studenten die vaker actief uitstelden, haalden hogere cijfers dan gemiddeld.

Procrastination, personality traits, and academic performance, Personality and Individual Differences, april 2017