Introverten…

…putten energie uit hun innerlijke wereld; ze moeten alleen zijn om zich op te laden. Ze hebben geregeld rust nodig en kunnen slecht tegen tijdsdruk en deadlines.

TEST
Doe de test »

Hoe introvert ben je?

…raken snel overprikkeld. Ze hebben een hekel aan fel licht, extreme temperaturen en harde geluiden. Zelfs achtergrondruis kan ze al storen.

…worden niet graag gestoord als ze eenmaal in hun diepe concentratie verzonken zijn. Ze werken graag in stilte en richten zich liefst op één ding tegelijk.

…kunnen goed luisteren en denken na voor ze iets zeggen. Ze geven de voorkeur aan diepgaande één-op-ééngesprekken boven small talk. Vaak hebben ze de neiging langzaam te formuleren en uiten ze zich schriftelijk makkelijker dan mondeling.

…mijden oogcontact als ze spreken om zich beter te kunnen concentreren, en kijken hun gesprekspartner aan als ze luisteren om informatie op te nemen. Ze hebben vaak onbewogen gezichten en komen daardoor afstandelijk over.

…hebben een goed langetermijngeheugen. Ze vinden het moeilijk informatie snel te verwerken, maar als ze zich iets eenmaal eigen hebben gemaakt, vergeten ze het niet snel meer

… riskeren een depressie doordat ze makkelijk blijven hangen in de ‘gas-terug-stand’.


Extraverten…

…halen hun energie uit de buitenwereld; ze laden zich op door mensen te zien, plaatsen te bezoeken, zich te bewegen. Ze vinden het moeilijk rustig aan te doen en functioneren goed onder druk

…gedijen goed bij veel verschillende prikkels. Ze krijgen de kriebels als het te rustig is. Fel licht, harde geluiden, temperatuurwisselingen en dergelijke storen ze niet snel.

…zien onderbrekingen als welkome afleiding. Ze zijn goed in en werken vaak met radio of tv aan.

… zijn graag aan het woord en denken door te praten; vaak verwachten ze niet eens een antwoord. Ze houden van ‘snelle’, geanimeerde gesprekken – lang luisteren ligt ze niet.

…zoeken oogcontact als ze spreken om andermans reactie te zien en verminderen oogcontact als ze luisteren, om hun omgeving te scannen. Ze hebben een levendige mimiek.

…hebben een goed kortetermijngeheugen; ze kunnen snel denken, maar vergeten ook weer snel

….riskeren een burn-out doordat rust nemen ze moeilijk afgaat.

 

De tegenstelling tussen het extraverte en introverte deel van de mensheid is de laatste jaren flink aangescherpt. Tijd voor nuance: Extravert & introvert – Zo overbrug je de verschillen.