1 Naar binnen keren & naar buiten treden

De agenda van leiders wordt vooral bepaald door wat er van buiten op hen af komt. En hoewel er op de werkplek weinig aandacht lijkt voor de innerlijke wereld, de beslissingen die leiders nemen, worden voor een groot deel beïnvloed door hun intuïtie en emoties.

2 Zijn & doen

Bij de meeste managers slaat de balans door naar het doen, ten koste van het zijn. Bovendien is hun zijn in de organisatie vaak een oppervlakkige, vluchtige aanwezigheid.

3 De weg & het doel

In de meeste organisaties is de balans doorgeslagen naar doelgerichtheid. Aandacht voor de manier waarop, is vaak ondergeschikt aan dat streven.

4 Loslaten & verantwoordelijkheid nemen

Beide polen van de paradox treden vaak vervormd naar buiten. Loslaten betekent dan niet overgeven aan, maar onttrekken aan. En verantwoordelijkheid wordt vaak te rigide opgevat.

5 Individualiteit & gemeenschap

Leiders in organisaties moeten rekening houden met de mondigheid en zelfstandigheid van medewerkers. Tegelijkertijd moeten ze ervoor waken dat de individualisering niet doorslaat.

Lenette Schuijt, Met ziel en zakelijkheid, Scriptum, 2001, ISBN 9055942308