In zijn algemeenheid kan de taalverwerving tegen een stootje. Voor zover we weten is er geen enkele manier om het te verstoren, behalve door het kind in een ton op te laten groeien.’ Deze uitspraak van de Amerikaanse linguïst Steven Pinker lijkt een raar motto voor een artikel over gebrekkige taalontwikkeling, maar de aan de Universiteit van Oxford verbonden Dorothy Bishop haalt Pinker breed glimlachend aan. Het citaat toont aan hoe makkelijk de kinderen die de taal niet zo vlekkeloos onder de knie krijgen vergeten worden.’ Een flinke groep kinderen kent een zeer trage start als het gaat om taal. Hun woordenschat blijft ver achter bij die van leeftijdgenoten, de kinderen begrijpen slecht wat er tegen hen wordt gezegd en sommigen beginnen pas woorden samen te voegen tot zinnen als zij acht jaar oud zijn. Leren lezen en schrijven is voor deze kinderen een crime en hun ontwikkeling raakt ook in andere opzichten in de gevarenzone, ondanks het feit dat hun intelligentie wel toereikend is. Het probleem zit alleen in de zeer trage start met taal en daarom spreekt men wel van een specifieke taalstoornis.

Bishop: ‘Het citaat van Pinker maakt ook duidelijk hoe vanzelfsprekend we het

Log in om verder te lezen.