A. Als er geen deadline bij staat
B. Als ik een week krijg
C. Als de deadline over een maand is

Pak aan wat je dwarszit
Coachfinder

Pak aan wat je dwarszit

Minder stress, ander werk, meer zingeving of iets anders waarbij je wel een duwtje in de rug kunt gebruiken? Een coach helpt je om sneller je doelen te bereiken.

Vind je ideale coach

Verrassend genoeg worden de meeste enquêtes ingevuld en ook nog eens het snelst wanneer er géén deadline is. Experimenteel economen vroegen deelnemers 5 minuten van hun tijd om een online enquête in te vullen over het schenken aan goede doelen. De deadline was binnen een week of een maand of werd niet gegeven. Dat laatste leverde de meeste respons op. We reageren blijkbaar sneller als iemand ons om een gunst vraagt dan een ‘opdracht’ geeft met een tijdslimiet. De ruime deadline van een maand leidde het vaakst tot uitstel of afstel. Volgens de onderzoekers straalt een langere deadline uit dat de taak niet zo urgent of belangrijk is.

Procrastination and the non-monotonic effect of deadlines on task completion, Economic Inquiry, oktober 2021