‘Het basisthema in teams is meestal: kan ik jou wel vertrouwen? Vaak spelen daarbij problemen uit het verleden. Een teamlid wordt bijvoorbeeld als kritisch en afstandelijk ervaren, een ander is teveel haantje de voorste. Het enneagram ontsluit de pincode van dat gedrag. Je begrijpt dat de ander op een bepaalde manier handelt – niet omdat hij niet deugt, maar omdat hij zo in elkaar zit, omdat zijn programmatuur zo is. Daar mee is dat gedrag niet meer bedreigend.’

Pak aan wat je dwarszit
Coachfinder

Pak aan wat je dwarszit

Minder stress, ander werk, meer zingeving of iets anders waarbij je wel een duwtje in de rug kunt gebruiken? Een coach helpt je om sneller je doelen te bereiken.

Vind je ideale coach

Het enneagram is een psychologisch model waarin negen persoonlijkheidstypen worden onderscheiden (zie kader). Deze typologie is vanaf de jaren zeventig door verschillende Ameri kaanse trainers en psychologen, met name Oscar Ichazo en Helen Palmer, verder ontwikkeld en verfijnd. Het doel van het systeem is persoonlijke ontwikkeling: het leren begrijpen en daardoor overstijgen van de eigen overlevingsmechanismen die doeltreffende communicatie en samenwerking met anderen in de weg staan.

Oscar David, directeur-adviseur van Oscar David Consultancy bv in Amsterdam, liet zich door Palmer trainen in het systeem. In zijn boek Het enneagram in management schrijft hij dat hij vooral geboeid is door het feit dat de typen niet alleen beschreven worden aan de hand van hun gedrag, maar veel meer vanuit hun drijfveren.

Log in om verder te lezen.