De keuze tussen carrière en moederschap of de combinatie ervan, staat centraal in de interviewbundel van de journaliste Inge van den Blink, Tussen twee vuren. Renate Dorrestein vertelt hoe blij zij is met de keuze voor een sterilisatie op jeugdige leeftijd. Anna Enquist legt uit hoe zwaar de combinatie van carrière en kinderen is. Een derde vrouw stelt het moederschap tot haar veertigste uit ten gunste van haar carrière, een vierde stuit juist op weerstand in haar omgeving wanneer zij zich ondanks haar veelbelovende loopbaan al vroeg ‘onbevangen’ op het moederschap stort. ‘Heb je daarvoor nou gestudeerd?’ In de interviews komen meningen naar voren die alle gebaseerd zijn op de individuele positie van vrouwen en de eigen wensen en verlangens. Opvallend is dat geen enkele vrouw aan het woord komt die spijt heeft van haar keuze voor het moederschap, de carrière of een combinatie ervan. Duidelijk is echter wel dat de keuze voor kinderen en werk de nodige balanceerkunst vergt. Toch lijkt het deze kant op te gaan in Nederland, zoals ook blijkt uit het voorwoord van Van den Blink. Slechts iets meer dan eenderde van de vrouwen bleef halverwege de jaren tachtig werken na het krijgen van het eerste kind, nu gebeurt dat volgens het cbs al in driekwart van de gevallen. Van den Blink laat zien hoe mensen omgaan met een actueel vraagstuk dat zich vroeg of laat aan velen zal opdringen.

Tussen twee vuren.Vrouwen over de keuze carrière en/of moederschap

Inge van den Blink

Utrecht: Uitgeverij Kwadraat

isbn 90 6481 282 9 n fl. 34,90