Komen angststoornissen vaker bij meisjes voor dan bij jongens? 

‘Eerder onderzoek liet zien dat angst bij adolescenten minder snel uitdooft dan bij volwassenen en daardoor eerder weer terugkomt.

Dit doet de pil met je psyche

Dit doet de pil met je psyche

Minder zin in seks, maar ook minder snel scheiden: de pil heeft veel meer impact op emoties en gedra...

Lees verder

Dat kan verklaren waarom ze vatbaarder zijn voor angststoornissen en waarom therapieën minder goed aanslaan. Uit de voorlopige resultaten van ons onderzoek blijkt inderdaad dat dat vooral voor pubermeisjes geldt.’

Hoe onderzoeken jullie dat?

‘In een nog lopende studie stellen we jongens en meisjes tussen 9 en 12 jaar oud bloot aan een angstconditioneringstaak. Terwijl ze naar neutrale plaatjes kijken, krijgen ze een vervelende schreeuw te horen zodat ze angst gaan voelen bij iets neutraals.

Vervolgens kijken we of hun aangeleerde angst dezelfde dag ook weer uitdooft als we dezelfde plaatjes laten zien, maar de schreeuw weglaten.

Daaruit blijkt dat de angst bij jongens meer blijvend is weggeëbd dan bij meisjes. We denken dat de geslachtshormonen testosteron en oestrogeen, waarvan de productie in de puberteit enorm stijgt, een rol spelen bij dat verschil. Welke rol precies, dat onderzoeken we nog.’

Waarop is dat vermoeden gebaseerd? 

‘Uit eerder onderzoek onder volwassenen weten we dat testosteron het uitdoven van angst versterkt. Dat is mogelijk een verklaring waarom mannen in het algemeen minder last hebben van angststoornissen dan vrouwen.

Training Van angst naar lef
Training

Training Van angst naar lef

  • Leer hoe angst in je lichaam en brein werkt
  • Maak een persoonlijk stappenplan voor het overwinnen van angsten
  • Met technieken om paniekgevoelens weg te nemen
Bekijk de training
Nu maar
45,-

Maar tussen vrouwen onderling zien we wel grote verschillen. Bij vrouwen met hoge pieken en dalen in de maandelijkse oestrogeenwaarde dooft angst even goed uit als bij mannen.

Bij vrouwen met weinig oestrogeenvariatie door de maand heen gaat dat echter minder goed. Dat kan flinke impact hebben als je bedenkt dat veel meisjes aan de pil zijn, want de pil houdt je oestrogeenwaarde laag.’

Kan dat een reden zijn om de pil op jonge leeftijd af te raden? 

‘We zijn nog niet zover om daar uitspraken over te doen. Feit is wel dat 65 procent van de meisjes de pil slikt. Het zou goed kunnen dat dat van invloed is op de angstklachten waarmee veel meisjes in de adolescentie kampen.’