Liever een zakelijke indruk maken? Draai dan je rechter gezichtshelft wat meer naar voren. Je hoeft je gezicht geen hele kwartslag te draaien: een hoek van zo’n 15 graden is voldoende voor de gewenste indruk.

Kijk wel recht de camera in. Zowel mannen als vrouwen vinden een gezicht aantrekkelijker wanneer de ogen hen recht ‘aankijken’, blijkt uit tal van onderzoeken. De Britse psychologe Claire Conway toonde proefpersonen foto’s van mannen en vrouwen wier blik digitaal zo was gemanipuleerd dat ze óf recht de camera in keken, óf heel subtiel naar rechts of links blikten. Het effect loog er niet om: de deelnemers vonden de mensen op de foto aantrekkelijker én aardiger wanneer ze hen ‘aankeken’.

Zorg dat je er prominent op staat. Dan bereik je het ‘face-ism effect’: dat houdt in dat we positieve eigenschappen toebedelen aan personen die van dichtbij zijn gefotografeerd. Wil je een foto voor op het eigen nachtkastje, ga dan wat verder weg staan. Foto’s van onszelf waarderen we namelijk wél meer als ze van een wat grotere afstand zijn geschoten.

Dames: pak de rougekwast. De Britse psycholoog Ian Stephen legde proefpersonen computerfoto’s van vrouwen voor. Hij vroeg hun de wangen zó in te kleuren dat de vrouwen er gezond en aantrekkelijk uitzagen. De digitale rougekwast werd royaal gehanteerd, om het even welke huidskleur de afgebeelde vrouw had. De verklaring van Stephen voor deze schilderdrift: we interpreteren rode wangen onbewust als een bewijs van gezondheid en dus aantrekkelijkheid.

Moeite met je eigen beeltenis? Niet zo gek: we zien onszelf doorgaans in spiegelbeeldversie – en vinden onszelf daarom in die versie het knapst. Troost je: de mensen om je heen zien liever wél de fotoversie.