Neurotici voelen zich sneller ongemakkelijk bij oogcontact, zeggen Estse en Finse hersenonderzoekers. Hoe hoger mensen scoren op neuroticisme, hoe meer afwerende reacties hun brein vertoont. Het brein van minder neurotische mensen laat juist meer toenaderingsactiviteit zien.

Anders gezegd: emotioneel instabiele mensen krijgen de neiging zich terug te trekken als iemand hen aankijkt, terwijl rotsen-in-de-branding dat juist als uitnodiging ervaren.

Eye contact reveals a relationship between neuroticism and anterior EEG asymmetry, Neuropsychologia, juli 2015