Toch blijkt uit een recent onderzoek dat niet meisjes, maar jongens in hun eerste levensjaar meer ‘praten’.Taalwetenschappers analyseerden 450.000 uur aan geluidsopnames van 5899 jonge baby’s. Van hen produceerden de jongens 10 procent meer spraakachtige klanken als ‘ba’ en ‘aga’. De vroege voorsprong hield geen stand: in het tweede jaar maakten de meisjes een flinke inhaalslag. De onderzoekers denken dat jongensbaby’s die meer van zich laten horen een grotere overlevingskans hebben. Er sterven namelijk meer jongens in het eerste levensjaar, en luidruchtigheid zorgt voor aandacht van verzorgers. (JM)

IScience, mei 2023