Ze legden 331 kinderen van verschillende leeftijden lichaamssilhouetten voor en lieten ze daarop inkleuren waar ze in hun lichaam de emoties vreugde, verdriet, angst, woede, verbazing en walging bespeurden.

Vanaf hun zesde beginnen kinderen verschillende gevoelens op verschillende plekken in hun lijf te ervaren, zo bleek. Vreugde en verbazing wisten ze het eerst met specifieke fysieke sensaties in verband te brengen, verdriet en walging het laatst (op hun 17e).

Bodily maps of emotions across child development, Developmental Science, nog te verschijnen