Al voordat een kind begint te praten, heeft een tweetalige opvoeding een positieve invloed op zijn hersenen. Dat concluderen onderzoekers van de universiteit van Washington. Tijdens het laten horen van een woordenreeks vergeleken ze de breinactiviteit van tweetalig opgevoede baby’s (Spaans en Engels) met baby’s die alleen met Engels zijn opgegroeid.

Waar de laatste groep zich afsloot voor de vreemde taal, was er onder de tweetalige baby’s bij het horen van alle woorden breinactiviteit. Ook bleken bij deze baby’s de hersengebieden actiever die zijn gerelateerd aan probleemoplossend vermogen en geheugen.
Dit laatste effect werd al eens aangetoond bij volwassenen. Waarschijnlijk komt het doordat de hersenen hard aan het werk worden gezet bij het schakelen tussen twee talen.

Speech discrimination in 11 month-old bilingual and monolingual, Developmental Science, april 2016