Ontwikkeling

Verlegen kinderen leren eerder om zich te verplaatsen in anderen. Dat stellen Duitse psychologen nadat ze 85 hummels van anderhalf volgden tot hun derde jaar. De ouders beantwoordden vragen over het temperament van hun kind: was het verlegen, angstig, bozig of ­gevoelig? Toen de peuters 3 waren, werd getest in hoeverre ze beseften dat personages in ­verhaaltjes hun eigen belevingswereld hadden. De uitkomst: hoe verlegener een kind, des te ­beter beseft het op 3-jarige leeftijd dat iedereen zijn eigen perspectief heeft. Als stille observant pikken kleine kinderen kennelijk veel op van wat anderen denken en voelen. Actief meedoen is daarvoor geen vereiste.

Infant shy temperament predicts preschoolers Theory of Mind, Infant behavior and development, februari 2014