Verkiezingen

De stemlocatie

Proefpersonen in een Amerikaans onderzoek kregen foto’s te zien die óf in een school, óf in andere gebouwen waren gemaakt. Daarna moesten ze hun stem uitbrengen over een aantal plannen, waaronder een voorstel tot belastingverhoging om openbaar onderwijs te financieren. Mensen die foto’s van scholen hadden gezien, waren meer bereid om voor dat voorstel te stemmen. Zit uw stembureau in een school, dan maken ‘onderwijspartijen’ als de PvdA en D66 bij u waarschijnlijk dus meteen al meer kans. (MZ)

PNAS, juli 2008

Hoe u zich voelt

Amerikaanse onderzoekers lieten mensen schrijven over een ervaring die hen óf boos, óf angstig had gemaakt. Daarna moesten ze kiezen tussen twee fictieve kandidaten. Over beider standpunten was online informatie te vinden. Na het ‘stemmen’ moesten de proefpersonen ook nog eens aangeven in hoeverre ze het eens waren met de diverse standpunten van de kandidaten. Het onderzoek leverde het inzicht op dat stemmers in een ‘bange bui’ meer aandacht besteden aan informatie over kandidaten dan stemmers in een ‘boze bui’, en dat bange mensen daardoor vaker op een kandidaat stemmen die echt hun standpunten vertegenwoordigt. Wie zeker wil weten dat-ie op een partij naar zijn smaak stemt, kan zich dus beter over

de programma’s buigen in een bezorgde bui dan in een boze bui. (MZ)

Psychological Science, nog te verschijnen

Wie u tegenkomt

Imiteert uw gesprekspartner uw houding en gezichtsuitdrukking, dan bent u geneigd linkser te stemmen. Onderzoekers van de universiteiten van Utrecht en Leiden vroegen mensen wat ze bij de vorige verkiezingen hadden gestemd. Vervolgens moesten deze personen praten met iemand die hun non-verbale gedrag al dan niet imiteerde, en daarna kregen ze de vraag voorgelegd op welke partij ze nú zouden stemmen. Wie was nageaapt, bleek linkser te stemmen dan de vorige keer; de mensen die niet werden geïmiteerd, stemden juist rechtser. Volgens de onderzoekers leidt het feit dat we geïmiteerd worden ertoe dat we ons meer verbonden voelen met anderen en ons socialer gaan gedragen. Doet degene die de stembiljetten uitreikt u na, dan kan uw stem dus linkser uitvallen. (MZ)

Experimental Psychology, nog te verschijnen