Stadskinderen groeien op in de drukte. Ze zijn gewend om temidden van honderden mensen te lopen en naar school te fietsen en beleven elke dag wel iets nieuws. Ze wonen dicht bij winkels en uitgaansgelegenheden en kunnen al op jonge leeftijd een kantoorjongen van een alcoholist of zwerver onderscheiden. Drugs zijn een deel van het stadsleven, waar de ‘cultuur van de directe bevrediging’ overheerst.

Veel ouders van jonge kinderen vinden het daarom beter als hun kinderen buiten de stad opgroeien en verhuizen naar het platteland. In het dorp werken kinderen meer mee met de volwassenen. Ze kunnen in- en uitlopen wanneer ze maar willen en iedereen kent elkaar. Iedereen kent elkaar en dat levert een gevoel van veiligheid op en het ruime landschap maakt dat men zich vrij voelt.

De Amerikaanse psychiater en hypnotherapeut Milton Erickson (1902-1980) was een plattelandskind en heeft in zijn jeugd het wel en wee van het boerenbedrijf meegemaakt. Hij vertelt bijvoorbeeld hoe de familie zich had voorbereid op een geweldige oogst en hoe na een half jaar hard werken de oogst in één nacht volledig werd verwoest door noodweer. Toch zat zijn vader niet bij de pakken neer. Hij richtte zich op mogelijke maatregelen en maakte nieuwe plannen. Deze op de toekomst gerichte levenshouding vindt Erickson kenmerkend voor plattelandskinderen. Een stadskind zou meer op het heden, het nu gericht zijn, omdat stadsmensen meer gewend zijn aan onmiddellijke bevrediging van hun behoeften.

Erickson vroeg deelnemers aan zijn workshops altijd een paar persoonlijke gegevens voor hem op te schrijven. Naast naam, adres, en informatie over beroep en gezinssamenstelling, vond hij het ook belangrijk te weten of iemand in de stad of op het platteland was opgegroeid. Volgens Erickson bepaalt de omgeving van je jeugd voor een groot deel hoe je later tegen het leven aankijkt.

Uit recent onderzoek blijkt dat het niet zomaar mogelijk is een relatie te leggen tussen iemands persoonlijkheid en het opgroeien in de stad of op het platteland. Wel is gevonden dat stedelingen beter dan ‘buitenmensen’ in staat zijn met stress om te gaan en een hoger levenstempo hebben. Daarnaast zijn zij ook minder geneigd contact met anderen te zoeken. Mensen in de stad voelen zich meer ‘individu’ en minder verantwoordelijk voor hun medemens dan mensen op het platteland.

Het devies van Erickson: buit je eigen situatie en je jeugd ervaringen uit om je leven te verrijken. Of je nu op het platteland of in de stad bent opgegroeid.