Een greep: hij vond het universitair onderwijs bedroevend en noemde het Zeer Uitgebreid Lager Onderwijs (ZULO). Hij ontraadde de medicijnknaak en het specialistengeeltje, die toch werden ingevoerd en later weer afgeschaft. Inkomens boven de ton mochten honderd procent worden belast. De Golfoorlog was één groot complot tussen Amerika en Saddam. Hij leverde zijn doctorsbul in uit protest tegen het ‘gekochte’ eredoctoraat van Albert Heijn. Piet Vroon liet zich maar één wet voorschrijven: hoe meer regels, hoe meer vlegels.

Vroon werd vooral bekend door populair-wetenschappelijke bestsellers als Allemaal Psychisch en Tranen van de Krokodil. Van 1981 tot 1996 schreef hij wekelijks een column voor de Volkskrant, die door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zeer serieus werden genomen.

Vroon behoorde niet tot de meest schrijvende en geciteerde wetenschappelijke psychologen. ‘Echte’ wetenschap bestond voor hem niet uit het publiceren van een paar artikelen per jaar in de vakpers. Ooit zei hij: ‘Een wetenschapper moet tegenwoordig een territorium afbakenen ter grootte van een postzegel en zichzelf uitroepen tot superspecialist. En als je ook nog twee artikelen per jaar publiceert in een vaktijdschrift dat door zes mensen wordt gelezen, heb je aan je verplichtingen als wetenschapper voldaan. Er verschijnen zo’n veertigduizend psychologisch-wetenschappelijke publicaties per jaar. Het leeuwendeel daarvan wordt nimmer geciteerd. De psychologie lijdt aan een gigantisch geheugenverlies. En dat komt omdat wij geen algemene theorieën hebben die de gegevens door de tijd heen met elkaar in verbinding brengen.’

Juist het vinden van patronen in die geëxplodeerde confettifabriek van psychologische feitjes, was wat Vroon met hart en ziel nastreefde. Bij een groot publiek is hij er bekend mee geworden, bij vakgenoten leverde het hem meer hoon dan waardering op.