De Amerikaanse onderzoeker Charles Pierce deed onderzoek naar liefdesrelaties op de werkvloer. Vrouwen bleken daar negatiever tegenover te staan dan mannen. Pierce vindt dit niet verwonderlijk, omdat vrouwen volgens hem eerder negatieve consequenties zullen ondervinden van het avontuurtje, zoals ontslag of verminderde promotiekansen. Toch hoeven werkgevers niets te vrezen van romantische verhoudingen op kantoor, getuige de overige resultaten van het onderzoek van Pierce. Liefde op het werk resulteerde volgens de geliefden zelf namelijk in betere werkprestaties, meer motivatie, betrokkenheid en tevredenheid. De betere prestaties zijn wellicht te verklaren door het feit dat werknemers harder werken om eventuele negatieve reacties van collega’s vóór te zijn. De toegenomen motivatie, betrokkenheid en tevredenheid zijn toe te schrijven aan de stimulerende invloed van de liefde in het algemeen, want deze verschijnselen traden ook op bij mensen die een nieuwe relatie hadden gevonden buiten de muren van het kantoor. (ournal of Applied Social Psychology, 28 (18), 1998)