Bij roddelen gaat het om het uitwisselen van informatie die moeilijk verkrijgbaar en het liefst geheim is. Daarom is roddel ook vaak negatief, omdat d t de informatie is die de besprokene het liefst voor zich houdt. Toch definiïren veel roddel-onderzoekers roddel als het praten over het gedrag en eigenschappen van iemand die niet aanwezig is, hetgeen dus ook positief kan uitvallen. De Nederlandse sociologen Rafael Wittek en Rudi Wielers deden onderzoek naar roddel in organisaties en daaruit blijkt dan ook dat ‘het prijzen van de vaardigheden van iemand die niet aanwezig is’ als tweede meest voorkomende vorm van roddel uit de bus komt. Op de eerste en derde plaats staan echter de prototypes van de bekende negatieve roddel, respectievelijk het bekritiseren van oncoöperatief gedrag: ‘Peter zat de boel weer aardig te saboteren tijdens de vergadering’ en het bekritiseren van een negatief trekje: ‘Vind je ook niet dat Marijke vaak zo venijnig uit de hoek kan komen?’

Geheimen zijn hoogst interessant

Bij het bekritiseren van anderen maakt het niet uit of de roddel waar is of niet waar, het gaat erom dat beide roddelaars het roerend met elkaar eens zijn en elkaar in hun mening bevestigen. Een

Log in om verder te lezen.