Ontwikkelingspsycholoog Anne Margit Reitsema van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt deze tegenstelling.

Training Positief opvoeden voor puberouders
Training

Training Positief opvoeden voor puberouders

  • Positief contact maken met je kind
  • Omgaan met je eigen emoties én die van je kind
  • Afspraken maken en grenzen stellen
Bekijk de training
Nu maar
79,-

Wat maakt Nederlandse kinderen zo gelukkig?

Reitsema: ‘Kinderen die zich gelukkig voelen, hebben vaker een goede familieband en keuzevrijheid in hun dagelijkse leven. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf kiezen welke kleding ze dragen, wat ze eten en wat ze in hun vrije tijd doen.

Het Nederlandse schoolsysteem is in vergelijking met schoolsystemen in andere landen vrijer en democratischer; kinderen hoeven bijvoorbeeld geen uniform te dragen, hebben goede relaties met leraren en klasgenoten en zijn tevredener met hun school. Wetenschappers denken dat dit mede verklaart waarom Nederlandse kinderen hoog scoren op geluk.’

Ze zijn gelukkig, maar ze hebben óók psychische problemen.

‘Uit onderzoek bij volwassenen weten we dat een vrij groot deel van de mensen die last hebben van angst of depressie wel gelukkig of tevreden is. Onze eerste analyses laten zien dat ook bij kinderen en jongeren geluk en psychische problemen naast elkaar kunnen bestaan.

Dat is niet alleen een hoopvolle boodschap – ook met problemen kun je gelukkig zijn – het is ook begrijpelijk, want je bent als persoon meer dan alleen je psychische klachten.’

Kunt u dat uitleggen: ‘je bent meer dan alleen je klachten’?

‘Als je last hebt van ADHD maar je hebt hechte vriendschappen of goede hulp op school, dan kun je alsnog goed functioneren en tevreden zijn met je leven.

Als je een angststoornis hebt, betekent dat niet dat je 24 uur per etmaal angstig of ongelukkig bent. Er zijn ook momenten waarop je het fijn hebt. Een kwetsbaarheid kan bovendien ook een kracht zijn; angstige mensen zijn bijvoorbeeld heel empathisch.

Training Ontspannen opvoeden
Training

Training Ontspannen opvoeden

  • Ontdek hoe je als ouder positief en relaxed blijft
  • Omgaan met de emoties van je kind
  • Voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd
Bekijk de training
Nu maar
79,-

Ze kunnen daardoor bijvoorbeeld mooie vriendschappen opbouwen. Wij proberen meer te weten te komen over de factoren die bijdragen aan geluk bij kinderen met psychische problemen. Als die bekend zijn, kunnen we dat inzetten in de hulpverlening.’

Helpen Nederlandse ouders hun kinderen goed omgaan met hun psychische problemen?

‘Dat weten we niet. We weten wel dat Nederlandse kinderen het over het algemeen makkelijk vinden om met hun ouders te praten. Je kunt daar als ouder ook bij helpen.

Sta stil bij zijn of haar gevoelens en benoem ze: ben je verdrietig, teleurgesteld, schaam je je? Als kinderen woorden kunnen geven aan wat er in hen omgaat, dan weten ze ook beter wat ze op dat moment nodig hebben en hoe ze de situatie kunnen veranderen.’

Kinderen tussen 8 en 18 jaar en ouders of opvoeders van een kind tussen de 4 en 18 jaar kunnen meedoen aan het onderzoek.