Moeders hebben ogen in hun achterhoofd, hoor je vaak. Vaders ook? Dat wilden Zweedse onderzoekers wel eens weten. Ze bekeken het aantal vaderschapsverloven gedurende de laatste drie decennia. Ook noteerden ze hoe vaak 0- tot 4-jarige kinderen in het ziekenhuis waren beland na een ongeluk of vergiftiging. Daarnaast volgden ze twee jaar lang ruim honderdduizend baby’s en noteerden in geval van soortgelijke incidenten onder wiens hoede de pechvogel de betreffende dag was geweest: van vader of van moeder? De uitkomst: terwijl het aantal zorgvaders snel is gestegen, is het aantal ongelukken ongeveer gelijk gebleven.

Dangerous dads? Journal of Epidemiology & Community Health, nog te verschijnen