Nehla heeft een vriend en houdt dat geheim voor haar Marokkaanse familie. Tot ze gezien wordt door iemand die het haar moeder vertelt. Een vriend, weet haar moeder, is iets voor ‘slechte meisjes’. Ze vertelt niks aan haar man, maar probeert Nehla in het gareel te krijgen met verwijten, dreigementen, slaag en een maand binnenblijven.

Nehla’s moeder is heel bang, schrijft de uit Marokko afkomstige publiciste Esma Choho: ‘Ze is bang voor het oordeel van de familie en de gemeenschap, bang voor de toekomst van haar dochter en gezin, bang voor haar man.’ Zij lijdt. Het gezin lijdt. En Nehla lijdt, verscheurd door de liefde voor haar vriend en de angst en schaamte omdat ze een ‘slechte dochter’ is. Hoe vind je rust en vrijheid op het snijvlak van twee culturen die zo verschillend zijn?

Esma Choho wijst de weg met Moslim unlimited, een zelfhulpboek voor mensen met een islamitische achtergrond in de westerse wereld. Het is een training in vijf acties, gebaseerd op eenvoudige adviezen. Zoals: focus op wat je zelf wilt, niet op wat anderen van je verwachten. Probeer geen problemen op te lossen waar je geen greep op hebt. Leef bij de dag. Concentreer je op wat goed gaat en niet alleen op wat er allemaal mis is.

Om dagelijks bij de les te blijven, reikt Choho twee instrumenten aan. Het dagplan: schrijf elke dag vier haalbare taken op en voer die uit. En het wonderboekje: schrijf dagelijks een positieve gebeurtenis op die je niet verwacht had.

Met de vele voorbeelden die Choho geeft, weet ze een aardig beeld te schetsen van de problemen van jongeren met een islamitische achtergrond, en zo duidelijk te maken waar de schoen precies wringt. Haar actieplan heeft dan ook zeker waarde in een bewustwordingsproces en als steuntje in de rug voor wie het lot wat meer in eigen handen wil nemen. Maar zou een oplossing van de innerlijke conflicten langs deze weg werkelijk zo eenvoudig zijn als Choho suggereert? Zou Nehla, als ze de discipline kan opbrengen het actieplan tot de laatste snik uit te voeren, bevrijd zijn van de angst en schaamte die ze nu door de afwijzing en beschuldigingen van haar familie voelt? Dat zou dan zonder meer in het wonderboekje mogen.Ranne Hovius

Esma Choho, Moslim unlimited. (Over)leven in het wilde westen, Van Gennep, € 16,-.

Esma Choho geeft regelmatig trainingen waar de in het boek besproken vaardigheden geoefend worden. Meer informatie: www.moslimunlimited.nl