Mensen die regelmatig last hebben van misselijkheid, zouden wel eens depressief of angstig kunnen zijn. Onderzoekers van een universiteitsziekenhuis in Noorwegen onderzochten of bepaalde maag-darmklachten, zoals misselijkheid, samenhangen met psychische klachten.

Van de mensen die ernstig geplaagd werden door misselijkheid, bleek maar liefst 41 procent een angststoornis te hebben, terwijl 24 procent last had van een depressie. Volgens de onderzoekers is de gevonden samenhang het gevolg van een minder actieve zogeheten ‘nervus vagus’. Deze hersenzenuw die een groot aantal ingewanden in de borst-en buikholte aanstuurt, is niet alleen minder actief bij misselijkheid, maar raakt ook bij angst of depressie gestagneerd. (VvW)

www.cfah.org, 26 februari 2002