Eigenlijk was het toch maar een sukkel of: dit is gewoon gezonde spanning die maakt dat ik straks béter presteer. Dat wordt ook wel ‘cognitieve herwaardering’ genoemd.

Vind een betrouwbare coach via Coachfinder
Coachfinder

Vind een betrouwbare coach via Coachfinder

Coaching is een belangrijke stap in zelfontwikkeling. Maar de juiste coach vinden blijkt nog niet zo eenvoudig. Coachfinder helpt je in je zoektocht naar een coach die bij je past.

Vind je ideale coach

Deze manier van denken is niet alleen goed voor je emotioneel welbevinden, maar maakt ook creatiever, blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek. En dan vooral bij mensen die laag scoren op de karaktertrek ‘openheid’ en daarmee van nature geen uitgesproken open en flexibele denkers zijn. In een experiment kregen alle proefpersonen een filmfragment te zien dat woede opwekte. Eén groep kreeg daarbij de instructie vanuit een ander perspectief naar de situatie te kijken. De andere groepen werd gevraagd aan iets neutraals te denken ter afleiding, hun emoties te onderdrukken zodat niemand kon merken wat erin ze omging, of niets bijzonders te doen. Daarna kregen de deelnemers de opdracht een lege ruimte in te richten. De groep die laag scoorde op openheid én die vanuit een andere invalshoek hadden gekeken, bleken daarbij een stuk creatiever dan laagscoorders uit de andere groepen. Bij de meer ‘open’ mensen was er geen verschil.

De verklaring is dat creativiteit en cognitieve herwaardering met elkaar samenhangen. Bij beide vormen staat namelijk het vermogen centraal om situaties vanuit andere, meer vernieuwende kanten te bekijken. Uit eerder onderzoek bleek dan ook dat mensen die regelmatig cognitieve herwaardering toepasten om zich beter te voelen gemiddeld creatiever zijn. En het mooie is dat nu blijkt dat je het jezelf kunt aanleren waardoor je je én beter voelt én creatiever wordt.

Organizational Behavior and Human Decision Processes, januari 2023