Zes typen slechte ‘volgers’:

1 De Sloof draagt veel meer bij aan de organisatie dan hij ervoor terugkrijgt. Dat lijkt ideaal, maar intussen sluimert zijn ongenoegen. Als zijn limiet is bereikt, kan hij plotseling omslaan en afhaken, ziek worden of onrust stoken.

2 De Profiteur probeert juist zoveel mogelijk te profiteren van de organisatie, en daar zo min mogelijk voor terug te doen.

3 De Dweper identificeert zich volledig met de waarden en opvattingen van het bedrijf, maar stelt ze niet ter discussie en vergeet zijn eigen waarden.

4 De Terrorist is juist zó vervuld van zijn eigen idealen en stokpaardjes, dat hij die van de organisatie uit het oog verliest.

5 De Marionet gehoorzaamt de baas klakkeloos, ook als hij daarmee zijn eigen of andermans belang schaadt.

6 De Betweter duikt juist op elke misstand die hij ziet, waarbij hij de belangen van de organisatie én de mensen uit het oog verliest.

De Kunst van het volgen, Bart Drenth, Ber Damen en Aart Goedhart, Berenschot/van Gorcum, € 26,75