Kets de Vries heeft een indrukwekkende hoeveelheid publicaties op zijn naam staan. Zijn nieuwste boek, Worstelen met de demon, is een bundeling van eerder verschenen essays. De titel is ontleend aan een uitspraak van Freud over de taak van een psychoanalyticus: worstelen met de irrationaliteit van de psyche. In dit boek onderzoekt Kets de Vries vanuit een klinisch perspectief het grillige en irrationele gedrag van managers en hun invloed op het management en de organisatie. Hij neemt hiertoe nadrukkelijk een andere positie in dan gebruikelijk is in de arbeids- en organisatiepsychologie. Veel theoretici gaan ervan uit dat de effectiviteit van leiders vooral bepaald wordt door de omgeving waarin zij functioneren en dus afhankelijk is van de organisatiestructuur van hun bedrijf. Als een leider niet effectief functioneert, moet je de omgeving veranderen, is het uitgangspunt. Want, zo stellen zij, aan de persoonlijkheidsstijl van leiders kun je weinig veranderen. Kets de Vries vindt deze behavioristische opvatting veel te beperkt omdat gevalsbeschrijvingen en klinische interviews laten zien dat niet alleen de omgeving, maar ook de psyche, het gedrag en de emotionele managementstijl van een leider veel invloed hebben op zijn of haar beleid.

Als psychoanalyticus pur sang tracht Kets de Vries de psyche

Log in om verder te lezen.